Ce este educația Incluzivă - Sesiunea I

Se procesează video-ul...

Ce este Educația Incluzivă 
”Modul Online: Curs Introductiv de Educație Incluzivă, Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități, Autor: M. M. Turza, București, 2017, www.educațieincluzivă.info ” 

I. EDUCAȚIA INCLUZIVĂ LA NIVEL CONCEPTUAL

 

EDUCAŢIA INCLUZIVĂ înseamnă faptul că TOŢI COPIII au acces la EDUCAŢIE DE CALITATE ÎNTR-UN MEDIU INCLUZIV. 

Cele trei componente ale acestei definiţii pot fi înţelese după cum urmează: 

 

1.TOŢI COPII - “copii cu dizabilităţi, copii supradotaţi, copii fără adăpost, copii din zone izolate sau aparţinând unor grupuri nomade, copii aparţinând unor minorităţi lingvistice, etnice sau culturale, copii cu HIV sau aparţinând oricăror altor grupuri vulnerabile” – Declaraţia de la Salamanca (1994). 

 2.EDUCAŢIA DE CALITATE este definită ca fiind crearea de oportunităţi reale de obţinere a succesului în experienţa de învăţare. Cu alte cuvinte, calitatea educaţiei nu se măsoară în termeni de performanţă, promovabilitate, infrastructură, tehnologie şi confort, ci în capacitatea sistemului, a şcolii şi a dascălului de a crea oportunităţi de învăţare pentru orice copil/elev. 

 3.MEDIUL INCLUZIV înseamnă acel mediu în care sunt bineveniţi, protejaţi şi educaţi TOŢI copiii, indiferent de gen, caracteristici fizice, intelectuale, economice, lingvistice sau alte caracteristici (UNESCO). 

Rezumând, incluziunea în educaţie înseamnă: 

 -Respect pentru diversitate, 

 -Beneficii pentru toţi elevii, nu orientarea doar către cei excluşi, 

 -Asigurarea accesului egal la educaţie sau stablirea unor măsuri pentru anumiţi copii fără ca aceştia să fie separaţi sau excluşi. 

Ce NU înseamnă, totuşi, incluziunea în educaţie: 

 -Doar reforma educaţiei speciale, ci a întregului sistem de educaţie, 

 -Doar răspunsul la nevoile anumitor copii, ci o îmbunătăţire a calităţii educaţiei pentru toţi elevii, 

 -Măsuri în şcolile speciale, ci suport pentru elevi în şcolile de masă, 

 -Doar răspunsul la nevoile copiilor cu dizabilităţi, 

 -Satisfacerea nevoilor unui copil/elev în detrimentul altuia. 

 Cu alte cuvinte EDUCAŢIA INCLUZIVĂ este un PROCES prin care răspundem diversităţii nevoilor copiilor prin creşterea gradului de participare la învăţare şi reducerea excluziunii. Aceasta presupune o serie de schimbări de substanţă din perspectiva conţinutului educaţional, a abordării didactico-pedagogice, a structurii sistemului de educatie şi a strategiilor educaţionale.

 ­II. EDUCAȚIA INCLUZIVĂ LA NIVEL DE IMPLEMENTARE­

 ACCES + PARTICIPARE + SUPORT = INCLUZIUNE

Pentru a înțelege mai bine incluziunea, personalul școlilor are nevoie de un vocabular comun. Cu toate că termenii de incluziune și integrare sunt adesea utilizați cu același sens, de fapt aceștia se referă la practici distincte. 

Incluziunea - termenul preferat - implică sprijinul elevilor cu cerințe educaționale speciale prin obiective individuale de învățare, acomodări și modificări astfel încât aceștia să poată accesa curriculumul de învățământ general (în clasa de învățământ de masă) și să poată fi creditați cu expectanțe de învățare reale.

Literatura de specialitate arată că elevii cu și fără dizabilități beneficiază deopotrivă, atât din punct de vedere social, cât și din punct de vedere academic, de incluziune. În plus, incluziunea are beneficii pentru profesori, părinți și comunitate.

BENEFICII PENTRU:

ELEVII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE

Performanță academică îmbunătățită 

Mai mult timp petrecut în contact cu curriculumul general 

Îmbunătățirea stimei de sine și a comportamentului social 

Dezvoltarea prieteniei între studenți cu și fără dizabilități, care conduc la oportunități de relaționare și îmbunătățirea stimei de sine

ELEVII TIPICI

Performanță academică comportament social îmbunătățite 

Dezvoltarea capacităților academice și creșterea intervalului de timp în care elevul este angajat în studiu datorită practicilor de instruire (de exemplu, instruire diferențiată, îndrumare elev-elev) 

Conștientizarea nevoilor celorlalți și dezvoltarea abilităților necesare pentru a răspunde acestor nevoi 

Creșterea capacității de înțelegere și răbdare cu elevii care învață în ritmuri diferite

PROFESORII ȘI ȘCOALA

Creșterea cunoștințelor și competențelor profesionale ale profesorilor cu privire la gestionarea elevilor cu dizabilități 

Oportunități de a învăța practici inovatoare de instruire care sunt benefice pentru toți elevii 

Creșterea colaborării dintre personalul școlii, care conduce la crearea unei atmosfere de colaborare și mai puțin de competiție

PĂRINȚII ȘI COMUNITATEA

O mai mare acceptare a studenților cu dizabilități de către studenții fără dizabilități și părinții lor 

Sprijin sporit (de exemplu cu resurse logistice, finaciare și servicii de voluntariat) în procesul de incluziune prin implicarea actorilor locali publici si privați 

O mai mare implicare a părinților în activitățile școlare

STUDIILE DE SPECIALITATE ARATĂ CĂ:

Plasarea elevilor în săli de clasă segregate pe baza nevoilor lor de învățare nu a fost eficientă pentru instruirea elevilor din medii diferite.(Artiles, 1998; Artiles & Trent, 1994; Patton, 1998)

Elevii cu și fără dizabilități au demonstrat performanțe academice sporite ca urmare a implementării practicilor incluzive. (Theoharis & Causton-Theorharis, 2008; Gallucci, Peck & Staub, 2004; Wayne & Wayne, 2005)

Toți elevii în medii inclusive au șansa de a se angaja într-un curriculum general riguros. (Fisher & Frey, 2001; Roach, Salisbury & McGregor, 2002, citată în Carpenter & Dyal, 2007)

LECTURA:

Conventia ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități 

 

CRPD_Romana.pdf

Dimensiune fișier: 371.18 KB

Descarcă