Sesiunea V - Elemente de Psihopedagogie Incluzivă

Se procesează video-ul...

Modul Online: Curs Introductiv de Educație Incluzivă, Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități, Autor: M. M. Turza, București, 2017, www.educațieincluzivă.info ”.
Elemente de Psihopedagogie Incluzivă 

Nu există o singură metodă de predare pentru elevii cu CES. De asemenea, nevoile elevilor se schimbă în timp, ceea ce face necesar ca profesori să încerce mereu noi abordări. Această secțiune conține informații despre arii importante de pedagogie și abordări de instrucție ce s-au dovedit de succes pentru profesorii care lucrează cu celevii cu CES, inclusiv o serie de sugestii din literatura de specialitate despre autism. 

Capitolul este organizat în două secțiuni: 

 • Abordări de instruire 

 • Managementul comportamentelor nedorite

Tipuri de Abordări Instructive

Abordări vizuale

Cea mai recomandată abordare de predare pentru elevii cu dizabilități intelectuale este aceea de a folosi prompteri vizuali. Elevii manifestă adesea puncte forte în gândirea concretă, memoria repetitivă și înțelegerea aspectelor vizual-spațiale și o swrie de dificultăți în gândirea abstractă, cunoașterea socială, comunicare și atenție. Indicațiile pictografice și scrise pot deseori ajuta elevul să învețe, să comunice și să-și dezvolte autocontrolul. 

Unul dintre avantajele utilizării prompterilor vizuali este acela constă în faptul că elevii îi pot folosi cât timp au nevoie ca să proceseze informațiile. Spre deosebire de aceștia, informația orală este tranzitorie: odată spusă, mesajul nu mai este disponibil. Informațiile orale pot pune probleme elevilor care au dificultate în prelucrarea limbii și care necesită timp suplimentar. În plus, ar putea fi dificil pentru elevul cu CES să asimileze informații relevante și simultant să poată bloca stimularea de fundal. Folosind prompterii vizuali permitem elevului să se concentreze asupra mesajului. 

Prompterii vizuali și simbolurile vizuale variază în complexitate de la simple și concrete la abstract. Continuumul variază de la obiect sau situație reală la fotografie color, imagine color, imagine alb-negru, line și, în sfârșit, la simbolul grafic și limba scrisă. Obiectele sunt cea mai simplă formă de ajutor. Simbolurile grafice, deși departe în spectrul/continuumul reprezentărilor vizuale în termeni de complexitate și abstractizare, și-au dovedit succesul în cazul elevilor cu CES. Există în prezent numeroase pachete software care oferă acces rapid la simbolurile grafice și la capacitatea de a crea simboluri personalizate gratuit sau la prețuri accesibile. 

Prompterii vizuali pot fi folosiți într-o varietate de moduri în sala de clasă. Cu toate acestea, pentru a avea succes, aceștia trebuie să se potrivească nivelului de înțelegere al elevului, adică asigurându-ne de faptul că se află la punctul corespunzător pe continuumul complexității despre care vorbeam anterior. Folosind un grafi cu linii pentru a sprijini învățarea atunci când studentul are nevoie de fotografii color pentru a înțelege, va genera exclusiv frustrare pentru toți participanții la actul educațional. Ținând cont de această precauție, suporturile vizuale sunt foarte utile și pot fi utilizate pentru:

organizarea activității elevului - programe zilnice, mini-programe, 

•liste de verificare a activității, calendare, table de exprimare a opțiunii 

•furnizarea de instrucțiuni sau indicații pentru elev -reprezentarea vizuală a așezării elevilor în clasă, fișiere cu indicații specifice pe 

•activități, pictograme și instrucțiuni scrise pentru 

•învățarea informațiilor noi 

•susținerea comportamentului dezirabil - afișarea de regului de comportament și reprezentări pentru a semnala etapele rutinei zilnice 

•predarea abilităților sociale - reprezentările pictoriale ale poveștilor sociale 

•reprezentarea unei situații sociale cu indicii sociale și răspunsuri potrivite, dezvoltate pentru o situație specifică pentru elev 

•predarea auto-controlului - pictograme de auto-control, care oferă un indiciu cu privire la așteptările de comportament 

Întrebarea cheie care trebuie pusă atunci când planificați o activitate sau sunteți impicați în instruire este: cum poate fi prezentată această informație în format vizual simplu? Alegeți prompterii vizuali pornind de la nivelul de înțelegere al elevului a abilităților acestuia și de la răspunsurile pe care le oferă.

Alte abordări

Oferiți o laudă precisă, pozitivă în timp ce elevul învațăOferiți elevilor informații precise despre ceea ce fac bine sau corect; spre exemplu, "ai colorat foarte frumos!" sau "ai rezolvat foarte bine aceste probleme de matematică". 

 Lauda generalizată poate duce la învățarea neintenționată, care este dificil de revizuit. Elevii cu CES pot învăța prin încercări, deci direcționând lauda la comportamentul foarte specific este un aspect foarte important: "Mihai, te descurci foarte bine la adunarea acestor numere. "Învățarea bazată pe asocieri nereale poate apărea dacă elevii corelează în mod eronat ceva ce fac cul auda primită. Spunând exclusiv "Bravo Mihai!" când Mihai dă din picioare în timp ce face problema de matematică poate rezulta într-o corelație între datul din picioare și lauda generala.

Utilizează întăriri semnificative

Întăritorii pot fi orice, de la laudă la obiecte tangibile care sporesc comportamentul elevului este de a învăța. Elevii cu CES nu pot fi motivați cu întăriri comune care funcționează la alți elevi. Aceștia pot prefera un timp petrecut singur, timp pentru a vorbi cu o persoană preferată din școală, o excursie la cantină, un exercițiu de rutină (de exemplu, plimbare), timp pentru a juca cu un obiect dorit, muzică, un joc, o rutina preferata, elemente care ofera stimularea senzorială sau statul la fereastră. Este important să știm ce funcționează ca întărire pentru fiecare copil. Un profil activităților sau alte elemente de întărire sunt preferate de student poate fi foarte util. Aceast tip de listă - "Îi place / nu-i place" - poate fi dezvoltată cu ajutorul familiei și împărtășită cu tot personalul didactic.

Planificați sarcinile la un nivel adecvat de dificultate

Elevii cu CES pot fi deosebit de vulnerabili la anxietate și intoleranți la sentimentele de frustrare dacă nu își pot îndeplini sarcinile alocate. Creșterea nivelului de dificultate treptat si sprijinirea învățării (mai ales cu informații vizuale, mai degrabă decâtdoar explicații orale) va ajuta la minimizarea frustrării elevilor.

Utilizați materiale adecvate vârstei 

 Este important să respectăm demnitatea elevilor cu CES inclusiv prin intermediul tipului de materiale alese pentru instruire. Chiar dacă instruirea trebuie să fie modificată semnificativ, materialele de învățare trebuie să fie adecvate vârstei elevului. Nu subestimați capacitatea de înțelegere a elevului pe baza aparențelor și, în egală măsură, nu vă raportați permanent la standardul elevilor tipici. Fiecare elev este unic și are un parg de la care învățarea se poate produce eficient. Un dascăl dedicat poate observa pragul de învățare și poate genera o schimbare fundamentală în curba de învățare a unui elev cu CES. 

Furnizați oportunități de exprimare a opțiunii/preferinței 

Dat fiind faptul că elevii cu CES pot fi frecvent frustrați de incapacitatea lor de a se face înțeleși, aceștia au nevoie de instruire și practică pentru a face alegeri benefice pentru ei înșiși. Să ținem cont de faptul că multe aspecte ale vieții lor pot fi bine structurate și controlate de adulți. Uneori studenții continuă să aleagă o activitate sau un obiect pentru că ei nu știu cum să aleagă altul. Trebuie astfel dezvoltate metode individuale de a oferi studenților posibilitatea de a alege în absența unei abilități de a comunica. Învățarea directă de a face alegeri poate fi o metodă utilă. Alegerea ar trebui să se limiteze la una sau două activități preferate până când elevul înțelege conceptul de alegere. Așegerile de tip deschis nu vor spori abilitatea elevului de a face alegeri și pot genera frustrare. 

 Împărțiți instrucțiunile orale în pași mici 

Atunci când furnizați instrucțiuni pentru elevi cu CES, profesorii ar trebui să evite seriile lungi de informații orale. După cum sa discutat mai sus, instruirea orală cu indicii și reprezentări vizuale îi vor ajuta pe elevi să înțeleagă. Acordați atenție problemelor de procesare și de stimulareElevii cu CES ar putea avea nevoie de mai mult timp pentru a răspunde decât ceilalți studenți. Acest lucru poate fi legat de dificultăți cognitive și / sau motorii. Elevii cu CES ar putea avea nevoie să proceseze fiecare componentă a mesajului sau cerinței și prin urmare, au nevoie de timp suplimentar pentru a răspunde. Oferind timp suplimentar în general, și un timp suficient între instrucțiuni și răspunsurile elevilor sunt câteva tactici importante pentru sprijinirea elevilor cu CES. 

Utilizați exemple concrete și activități practice 

Predați idei abstracte și gândire conceptuală utilizând exemple specifice și schimbați exemplele astfel încât conceptul să nu fie învățat accidental ca aplicându-se într-un singur mod.Utilizați analiza sarcinilor Profesorii și părinții ar putea avea nevoie să etapizeze sarcinile complexe în sub-sarciniși să se le consolideze în pași mici, care pot fi învățați. Pentru fiecare pas al unei sarcini complexe, elevul trebuie să aibă abilitățile necesare pentru a o îndeplini. Aceste sub-abilități pot fi învățate și întărite succesiv. De exemplu, când instruim o practică de autonomie personală cum ar fi periajul dinților, sarcina poate fi defalcată în sub-competențe: obținerea periuței de dinți și a pastei de dinți, deschiderea apei, umezirea periuței de dinți, deșurubarea capacului pastei de dinți, punerea de pastă de dinți pe periuța de dinți, etc. Aptitudinile de viață, abilitățile sociale și abilitățile academice pot fi analizate și abordate ca sarcini și sub-sarcini, cu fiecare pas învățat și apoi legat la următoarea sub-sarcină a lanțului. 

Utilizați metoda încercărilor discrete 

Utilizarea promptării pentru a ajuta elevii să învețe este un element important al instruirii pentru unii studenți cu CES. Prompturile pot fi fizice, gestuale sau verbale. Acestea ar trebui folosite doar atât timp cât sunt necesare deoarece elevii pot deveni dependenți de solicitări. Atunci când utilizați metoda încercărilor discrete, instructorul prezintă stimulul pentru comportamentul dorit (oferă instrucțiunile) și solicită elevului; elevul răspunde, iar apoi instructorul oferă consecințe bazate pe principii comportamentale. Promptul este adesea conceput pentru a modela comportamentul dorit sau pentru a asista elevul înefectuarea ei. Iată un exemplu de încercări discrete:

 

Exemple de încercări discrete

STIMUL PROMPTUL PROFESORULUI RĂSPUNSUL ELEVULUI 
Profesorul spune: ”Arată 5!” Profesorul atinge cu degetulcifra 5 Elevul atinge cartonul cu cifra 5 Profesorul zâmbește și spune:” Bravo Mihai! Ai arătat cifra 5”
Profesorul spune: ”Arată 5!” Profesorul arată cu degetulcătre cifra 5 Elevul atinge cartonul cu cifra 3 Profesorul întoarce capul și nu dă niciun feed-back
Profesorul spune: ”Arată 5!” Profesorul atinge cu degetulcifra 5 Elevul dă din mâini Profesorul întoarce capul și nu dă niciun feed-back
Profesorul spune: ”Arată 5!” Profesorul arată cu degetulcătre cifra 5 Elevul atinge cartonul cu cifra 5 Profesorul zâmbește și spune:” Bravo Mihai! Ai arătat cifra 5”

Introduceți sarcinile necunoscute într-un mediu familiar atunci când este posibil 

Atunci când nu este posibilă introducerea unor sarcini necunoscute într-un mediu faliliar, pregătiți elevul pentru noua sarcină folosind elemente de sprijin cum ar fi imagini, casete video și / sau povestiri sociale. 

Organizați materialele didactice și situația pentru a evidenția ceea ce este important 

Utilizați materiale didactice de sprijin din școală și suporturile vizuale pentru a: 

• ajuta elevul să aibă acces la informații 

• preda noi sarcini 

De exemplu, eliminați materialele străine de pe birou sau de la masă înainte de a încerca să predați o abilitate. Sau prezentați numai textul pe care doriți să îl citiți mai degrabă decât întreaga carte. Evidențiați cuvintele-cheie, cum ar fi personajul, numele din text, astfel încât acestea să fie observate. 

Direcționarea și extinderea activităților utile 

Dacă elevul este fixat pe un obiect sau pe un subiect, cum ar fi o culoare sau forma, utilizați-o pentru a preda un concept. O activitate de învățare poate fi centrată pe un singur subiect. Cunoașteți elevul și mențineți o listă de puncte tari și interese. Membrii familiei pot oferi informații valoroase pentru profesori lege de abilitățile dezvoltate acasa și în comunitate. Pe acestea pot fi construite abilitățo de învățare și comportamente dezirabile. 

Dezvoltați zonele de talent și de interes 

În cazul în care elevul demonstrează un interes și o putere deosebită într-un anumit domeniu (de exemplu, muzică, teatru, artă, grafică, calculator), acestea sunt oportunități de dezvoltare a unei expertize suplimentare în acest domeniu. 

GESTIONAREA COMPORTAMENTELOR N

Dimensiune fișier: 802.07 KB

Gestionarea Comportamentelor Nedorite

Descarcă