Procedura de evaluare și certificare

Pentru a obține certificarea formală a parcurgerii Cursului Introductiv de Educație Incluzivă, care cuprinde DIPLOMA și Certificatul de Atestare a Competențelor dobândite, este necesar să urmați pașii descriși mai jos: 

 

Înscriere curs

Înscrieți-vă la curs prin formularul prezent în secțiunea ”Prezentarea Generală a Cursului” - CLICK AICI (LA FINAL)

Evaluare

Parcurgeți procedura de evaluare prezentată mai jos

Achitare taxa procesare

Achitați suma de 70 RON în contul CEDCD, cu mențiunea CURS ONLINE - NUME PRENUME

Datele necesare achitării taxei de procesare/emitere a Diplomei și Certificatului: 

CENTRUL EUROPEAN PENTRU DREPTURILE COPIILOR CU DIZABILITĂȚI 

 CIF: 28964545 

 IBAN: LEI: RO45RZBR0000060013815972 

 București, Sector 6

 

Evaluarea 

Procedura de evaluare este extrem de simplă. Apăsați butonul portocaliu și veți fi direcționați către un formular online.

Formularul conține 3 sectiuni:

1. Date de contact

2. Evaluarea propriu-zisă - 7 întrebări deschise

3. Intrebări suplimentare - 2 întrebări care nu vor fi luate în calcul la acordarea punctajului, ele având rol administrativ.

Răspundeți pe rând la fiecare întrebare conform instrucțiunilor. La final apăsați butonul albastru SUBMIT (trimite). Nu există un timp limită de răspuns la întrebări.

4. Achitați TAXA de procesare/emitere a diplomei în valoare de 70 RON , menționată mai sus

SUCCES! 

Atenție: TERMENI ȘI CONDIȚII

Această evaluare online a fost realizată în spiritul bunei credințe a persoanelor care au ales să urmeze cursul. Însă, date fiind unele încercări de eludare a regulilor de evaluare, vă informăm cu privire la următoarele aspecte:

1. CEDCD NU emite diplome și certificate de atestare a competențelor doar pe baza achitării taxei de emitere a diplomei. In absența parcurgerii evaluării, nu vom transmite documentele de certificare, taxa achitată neputând fi returnată.

2. Răspunsurile oferite în cadrul chestionarului, care NU au legătură cu întrebările, cu informațiile prezentate în Curs și/sau conțin expresii vulgare sau indecente, NU vor fi luate în considerare, atrăgând după sine neemiterea diplomei și a certificatului de competențe dobândite. CEDCD păstrează răspunsurile fiecărui cursant și își rezervă dreptul să le utilizeze pentru a face dovada inadecvării răspunsurilor în cadrul evaluării. Taxa achitată nu poate fi returnată.

3. Vă rugăm insistent să nu oferiți răspunsuri folosind opținea copy/paste! Considerăm că este sub demnitatea unui dascăl, care educă copii și care are această pretenție de la elevii săi, să procedeze astfel.

4. Verificarea răspunsurilor date de cursanți în cadrul evaluării online se realizează în fiecare lună pe data de 30

5. Cursanții care au parcurs evaluarea și au achitat taxa de procesare până la data de 30 ale fiecărei luni, vor fi notificați prin e-mail în următoarele 3-5 zile doar în situația unei evaluări necorespunzătoare pentru a fi informați cu privire la netransmiterea diplomei și a certificatului de competențe. Dat fiind numărul foarte mare de înscrieri, cursanții care au parcurs evaluarea la un nivel cel puțin satisfăcător nu vor fi notificați, ci vor primi prin poștă diploma si certificatul.

6. În situația în care ați înregistrat un rezultat nefavorabil în urma evaluării și ați fost notificat în acest sens, puteți parcurge încă o dată cursul, urmând aceeași procedură de înscriere, parcurgere secțiuni curs, evaluare și achitare taxă administrativă.

Precizăm faptul că taxa administrativă nu reprezintă contravaloarea Cursului. Valoarea pachetului de Curs, oferit cu titlu gratuit de CEDCD este de aproximativ 1.500 lei.

Punctele 1,2,3,4,5,6 de mai sus reprezintă termeni și condiții de parcurgere a acestui curs online.

INFORMAȚII PRIVIND MODALITATEA DE VERIFICARE A RĂSPUNSURILOR

1. Evaluarea conține 7 întrebări deschise.

2. Patru dintre cele șapte întrebări au rolul de a verifica acumularea cantitativă a informațiilor parcurse si ele se punctează chiar dacă răspunsul nu este complet, fiind considerate ACCEPTATE.

3. Trei dintre cele șapte întrebări sunt întrebări calitative și ele au rolul de a verifica înțelegerea calitativă a informațiilor prezentate în curs. Acestea sunt întrebări eliminatorii. Răspunsul greșit/fără legătură cu conținutul întrebării la una sau mai multe întrebări calitative atrage dupa sine descalificarea și netransmiterea diplomei si a certificatului de competențe.

Vă încurajăm să parcurgeți cu atenție materialele video, scrise și atașate ale cursului.

SUCCES!


Începerea evaluării online prin apăsarea butonului portocaliu de mai jos, reprezintă acordul dumneavoastră cu privire la termenii și condițiile de mai sus. 

Vă mulțumim!