Sesiunea IV Managementul Clasei Incluzive

Se procesează video-ul...

”Modul Online: Curs Introductiv de Educație Incluzivă, Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități, Autor: M. M. Turza, București, 2017, www.educațieincluzivă.info ”.
MANAGEMENTUL CLASEI INCLUZIVE

­­

I. DIFERENȚIEREA – primul pas spre implementarea incluziunii 

REGULA CELOR 3 ”P” 

PREZENTAREA – cum predau 

PROCESUL – cum/ce face elevul 

PRODUSUL – cum își demonstrează cunoștințele acumulate

Diferențierea în procesul pedagogic se materializează într-o serie de adaptări pe care profesorii trebuie să le realizeze din punct de vedere al Prezentării, Procesului și Produsului. Aceste adaptări se realizează în funcție de particularitățile și nevoile de învățare ale fiecărui elev.

Scopul adaptărilor este acela de a ne asigura că elevul are ACCES LA ÎNVĂȚARE, îndiferent de forma pe care o îmbracă această învățare.

În acest context, este foarte împortant de reținut faptul că ADAPTĂRILE (diferențierea) sunt de două tipuri: 

 

ACOMODĂRI - NU schimbă rigoarea cerinței – fac cerințele/materialele mai accesibile 

 

MODIFICĂRI- Schimbă rigoarea/standardul cerinței – schimbări în modalitatea de predare, evaluare, probleme medicale

 

II. MANAGEMENTUL DIFERENȚIERII

Decide ce vrei să predai (conținut, standarde, rezultate) 

Pre-evaluează elevii pentru a le înțelege nivelul de cunoștințe în subiectul respectiv 

Creează grupuri – de abilități (remediere/îmbogățire)/ cooperative (învățare prin proiecte – descoperă diferite modele de învățare) 

CUM TE PREGĂTEȘTI: 

MaterialeInstrucțiuni 

Nivel de zgomot 

Mișcarea elevilor 

Aranjarea clasei 

Ajutorul profesorului 

Monitorizarea și evaluarea (cum îi responsabilizezi)

AȘTEPTĂRI: 

Stabilește norme de comportament 

Instruiește normele de responsabilitate 

Evaluare și reflecție