Descrierea trebuie să fie scurtă dar informativă.

­Manifestul pentru Educaţie Incluzivă­ 

Manifestul nostru cuprinde şase puncte pe care le considerăm fundamentale pentru atingerea scopului acestei Alianţe, respectiv educaţia incluzivă, accesul neîngrădit şi în condiţii de echitate la învăţământul de masă al tuturor copiilor, urmând un proces educaţional centrat pe nevoile fiecărui elev/student:

1. Copiii cu dizabilităţi, copiii romi, copiii provenind din medii defavorizate şi/sau vulnerabile au dreptul la educaţie de calitate, în unităţi de învăţământ de masă alături de ceilalţi copii.

 

2. Copiii cu dizabilităţi, copiii romi, copiii provenind din medii defavorizate şi/sau vulnerabile au dreptul la servicii efective de suport individualizat. 

 

3. Clădirile şi infrastructura unităţilor de învăţământ trebuie accesibilizate pentru toate categoriile de elevi/studenţi.

 

4. Curriculum-ul Naţional pentru învăţământul de masă trebuie să fie accesibil şi incluziv pentru toate categoriile de elevi.

 

5. Toate evaluările procesului educaţional, precum şi acreditările unităţilor de învăţământ trebuie să urmărească cu prioritate principiul incluziunii.


6. Toţi profesorii şi angajaţii unităţilor de învăţământ trebuie să beneficieze de pregătire de specialitate în domeniul dizabilităţii şi al nediscriminării pe toate criteriile.