Principiile noastre­­ 

Educaţia incluzivă le dă posibilitatea tuturor elevilor şi studenţilor să participe efectiv la procesul de învăţământ, fie că este vorba de etapa preşcolară, primară, gimnazială, liceală sau universitară. Educaţia incluzivă presupune pregătire şi resurse pentru asigurarea echităţii şi participării tuturor elevilor la comunitatea educaţională.

Educaţia incluzivă urmăreşte să-i echipeze pe viitori adulţi cu abilităţile necesare de a construi comunităţi incluzive.

Din punctul nostru de vedere, educaţia incluzivă are la bază următoarele principii:

 

 

1. Diversitatea îmbogăţeşte şi dă forţă comunităţii

2. Toate stilurile de învăţare şi toate tipurile de realizări trebuie să fie în egală măsură valorizate şi respectate de societate

3. Toţi elevii trebuie capacitaţi pentru a-şi atinge potenţialul, luând în considerare nevoile şi cerinţele fiecăruia

4. Suportul trebuie să fie garantat şi finanţat pe tot parcursul procesului de învăţare

5. Toţi elevii au nevoie de un spaţiu educational în care să fie cultivată toleranţa şi nediscriminarea

6. Toţi copiii şi tinerii trebuie să fie educaţi împreună, în spiritul echităţii, în propriile comunităţi

7. Educaţia incluzivă este incompatibilă cu segregarea atât în interiorul învăţământului de masă, cât şi în afara acestuia.

 

EDUCAŢIE, NU SEGREGARE

DEPINDE DE NOI