Descriere imagine

 

10 SCHIMBĂRI PE CARE PROFESORII LE POT FACE LA CLASĂ PENTRU A FACILITA INCLUZIUNEA COPIILOR CU DIZABILITĂȚI

Pentru ca toți elevii să poată avea acces la experiența învățării, profesorii trebuie să fie pregătiți pentru DIFERENȚELE existente în ceea ce privește abilitățile elevilor și modul lor de învățare. În acest sens, există o tehnică numită ”diferențierea”. 

Diferențierea presupune schimbări.Schimbările pot avea loc sub numeroase și diferite forme în clasă, în funcție de nevoile elevilor, nivelul de cunoștințe al profesorului și de sprijinul venit din partea personalului de sprijin sau al părinților.Mare sau mică, orice schimbare poate face diferența în felul în care copiii cu nevoi educaționale speciale/dizabilități sunt incluși. 

Iată 10 schimbări usoare pe care le puteți face pentru a facilita incluziunea: 

1.TIMPUL  

Schimbați momentul zilei la care era planificată o anumită activitate, durata acesteia sau frecvența. Observați efectele. 

2.SPAȚIUL  

Schimbați aranjamentul în clasă, aprindeți/stingeți luminile, închideți/deschideți ușa sau geamurile. Schimbați spațiul de lucru sau chiar încăperea pentru anumite activități (mergeți în bibliotecă sau chiar afară). Observați efectele. 

3.METODA  

Schimbați modul de predare. Folosiți grafice, muzică, cărți, materiale video, postere. Stați în fața sau în spatele clasei. Lăsații pe elevi să stea în bănci, pe bănci sau pe jos (în funcție de amenajare) la anumite activități. Observați efectele. 

4.MATERIALE  

Puneți-i pe elevi să-și creeze propriile materiale folosind creioane, markere, acuarele, plastelină, laptop-uri sau tablete, stickere etc. Observați efectele. 

5.TEMA  

Schimbați tema care trebuie realizată în scris, în realizarea acesteia în desen, arte plasice, muzică sau teatru. Puneți-i să-și creeze postere/planșe sau prezentări power point. Observați efectele. 

6.CANTITATEA  

Schimbați numărul de întrebări, lungimea temei, cantitatea temei. Observați efectele. 

7.GRUPĂRILE  Schimbați modul în care elevii își desfășoară activitatea în timpul lecției. Pot lucra pe perechi, în grupuri sau independent. Poate elevul CES sa lucreze în grup, în pereche cu un alt elev sau cu profesorul de sprijin/părintele? Observați efectele. 

8.NOTAREA

Schimbați temporar sau nu modalitatea de notare în raport cu așteptările dvs. Ridicați cu un nivel nota sau scădeți-o în funcție de abilitățile elevilor/elevului. Observați efectele. 

9.PROFESORUL

Da! Schimbati profesorul! J Solicitați sprijinul unui psihopedagog să predea o anumită lecție, unui profesor de sprijin, directorului, părintelui sau chiar unui elev. Observați efectele. 

10.RESURSE

Schimbați resursele utilizate pentru activitățile la clasă. Căutați noi manuale auxiliare, website-uri, comunități de profesori și experți online care dau exemple de materiale. Orice idee mică poate genera o schimbare mare. Solicitați sprijinul părinților. Observați efectele.

 

Descriere imagine

 

10 IDEI PENTRU PROFESORII DIN ŞCOLILE DE MASĂ

Prin colaborare şi efort bine direcţionat, toţi elevii pot participa activ la clasă

1.Promovează socializarea 

Identifică cât mai multe ocazii să aşezi împreună (în bancă, în grupuri) elevi tipici cu elevi cu dizabilităţi. 

2.Fă cunoscute planurile lecţiilor 

Nu eşti singur! Atunci când faci cunoscute planurile lecţiilor, profesorul de sprijin poate modifica conţinutul pentru a corespunde nevoilor elevului cu dizabilităţi. 

3.Vorbeşte direct cu elevii 

Rezistă tentaţiei de a vorbi cu elevul cu dizabilităţi prin intermediul profesorului de sprijin sau al părintelui însoţitor. Transmite direct elevului laudele, explicaţiile şi întrebările, chair dacă aparent nu primiţi un feed-back clar. 

4.Variază metodele de predare 

Creează o experienţă activă de învăţare pentru TOŢI elevii. Organizează grupuri colaborative de învăţare şi încurajează parteneriatul la teme şi proiecte. Foloseşte mai multe materiale resursă aplicând modele de lucru în grup sau bazate pe experimente. Permite elevilor să-şi demonstreze cunoştinţele într-o varietate de moduri. 

5.Cunoaşte-ţi elevii 

Salută elevii când intră în clasă, cât mai mult posibil individual. Salutul individual le oferă abilităţi sociale şi de comunicare şi îi pune în situaţia de a intra într-un „contract formal” de comunicare. Întreabă elevii despre activităţi generale de acasă, despre animalele lor sau despre viaţa lor socială. 

6.Pune întrebări de conţinut zilnic 

Atunci când elevii răspund la întrebări de conţinut, ei pun în practică abilităţi de socializare şi comunicare, învăţând totodată conţinutul spontan.Evaluarea ta informală, precum şi observaţiile rezultate din acest mecanism pot fi extrem de utile pentru adaptarea curriculumului elevului cu dizabilităţi. 

7.Stabileşte zilnic obiective de învăţare 

Lucrează cu Profesorul de Sprijin şi alte persoane resursă (psiholog, psihopedagog, părinte) pentru a clarifica obiectivele de învăţare. Verifică dacă elevul cu dizabilităţi lucrează în direcţia obiectivelor stabilite. Evaluează cunoţtinţele elevului cu dizabilităţi obiectiv, indiferent de nivelul abilităţilor sale. 

8.Aşteaptă-te la succes 

Trebuie să ai aşteptări ca TOŢI elevii să înveţe şi să participe la clasă. Transmite clar ce aşteptări ai elevilor. Ajustează solicitările sau temele pentru a se plia pe abilităţile elevilor. 

9.Vorbeşte despre ideile şi sentimentele tale 

Exprimă-ţi temerile şi opiniile. Reformulează îngrijorări de genul: „Nu cred că locul acestui elev este în şcoala asta”, astfel: „Cum îi pot preda eficient acestui elev lecţia de adunare?” 

10.Tratează elevii în mod egal 

Evită promovarea stereotipurilor şi a prejudecăţilor în rândul elevilor. Fii liantul dintre ei, explică lucrurile ce li se pot părea diferite, încurajează colaborarea şi recompensează atitudinile pozitive faţă de elevii vulnerabili.

 

 

Descriere imagine

 

 

10 IDEI PENTRU PROFESORII DE SPRIJIN

Tu poţi fi cheia unui parcurs frumos pentru elevul cu nevoi speciale. Colaborează pentru a promova participarea elevilor cu dizabilităţi în clasele incluzive 

1.Vizitează clasa incluzivă 

Vizitează clasa în care va învăţa elevul tău. Evaluează progresul elevului şi particparea la clasă. Modificările aduse planurilor lecţiilor, aranjamentului clasei şi scopurilor de învăţare vor da consitenţă şi sens procesului de învăţare pentru elevul cu dizabilităţi. 

2.Defineşte rolurile şi aşteptările 

Explică profesorilor rolul tăul şi cum poţi ajuta. Specifică exact lucrurile de care ai nevoie pentru a creşte gradul de participare al elevului la clasă. Discută despre disciplină şi aşteptările în termen de comportament. 

3.Feoloseşte expertiza celorlalţi 

Solicită sprijinul şi participarea profesorului de la clasă. Solicită planul educaţional, obiectivele de învăţare, rezultatele aşteptate şi orice altă informaţie relevantă pe linie de conţinut. 

4.Dezvoltă raporturi de colaborare cu ceilalţi profesori 

Discută personal cu profesorii. Incurajează-i să-şi exprime îngrijorările, speranţele şi temerile. Chiar şi două minute de discuţii între ore, pot ajuta la dezvoltarea colaborării. 

5.Atenţie la limbaj 

Evită acronimele şi termenii tehnici din domeniul tău. Foloseşte un limbaj comun şi prietenos. 

6.Invită elevii la întâlnirile de coordonare 

Identifică posibilităţi de a invita elevul la întâlnirile de coordonare privind propriul Plan Individualizat de Educaţie, acolo unde este posibil. Astfel va putea să-şi înţeleagă rolul său şi să aibă o participare activă. Nu subestima capacitatea de înţelegere a unui elev cu dizabilităţi. Încurajează-i pe profesori, părinţi şi specialişti să transmită copilului care sunt aşteptările lor şi obiectivele în termeni de învăţare. 

7.Susţine şi întăreşte realţia profesorului cu elevul cu dizabilităţi/vulnerabil 

Subliniază punctele tari ale elevului cu dizabilităţi. Explică profesorlului cum poate elevul tău să participe. NICIODATĂ să nu ceri scuze pentru plasarea elevului cu dizabilităţi în clasa incluzivă şi NICIODATĂ să nu promiţi că „nu va deranja”. 

8.Prietenii sunt un ajutor valoros pentru elevi 

Încurajează prieteniile dintre elevi. Ei pot fi un sprijin natural şi firesc în timpul orelor şi în pauze. 

9.Supervizează orice activitate asistivă a elevului la clasă 

Oferă instrucţiuni clare oricărei alte persoane implicate în asistarea elevului la clasă (părinte, asistent personal angajat etc). Subliniază care îi sunt îndatoririle în detaliu. Monitorizează şi oferă feed-back. 

10. Promovează învăţarea activă şi experienţială 

Sprijină şi încureajează iniţiativele de organizare a unor grupuri de învăţare în timpul orelor, a unor proiecte derulate de elevi în comun sau a unor lecţii bazate pe proiecte dezvoltate de elevi pe o temă dată. Metodele alternative stimulează învăţarea activă pentru TOŢI elevii.

 

 

Descriere imagine

 

Metode de adaptare la clasă pentru elevii cu deficiențe de vedere­­

Cum pot profesorii să facă procesul de învățare mai ușor pentru copiii cu deficiențe de vedere? Acestea sunt câteva modalități de adaptare care pot ajuta. 

 

În privința materialelor 

-Lăsați elevul să folosească o masă înclinată pentru a putea avea materialele mai aproape de câmpul său vizual 

-Asigurați hârtie cu linii mai late pentru a ajuta elevul să formeze literele în spațiul corect 

-Îngoșați sau evidențiați liniile și marginile pe hârtie 

-Folosiți bandă adezivă colorată pentru a crea o margine pentru zonele în care trebuie să coloreze sau să lipească 

-Puneți la dispoziție foarfeci   pentru ca elevului să îi fie mai ușor să taie și să urmeze o linie 

-Lăsați elevul să folosească lipici colorat pe hârtie albăÎn privința metodelor de predare 

-Oferiți atât instrucțiuni orale, cât și scrise 

-Descrieți cu voce tare orice prezentare vizuală 

-Desemnați un coleg care să-l ajute cu notițele cursurilor sau oferiți-i o copie a acestora 

-Acordați timp pentru a rezuma fiecare lecție 

-Includeți diagrame simple sau imagini care să ajute la clarificarea unor instrucțiuni ample scrise 

-Acordați-i timp elevului pentru a pune întrebări în legătură cu prezentările și instrucțiunile 

 

În privința activității la clasă și a testărilor 

Profesorii pot să: 

-Asigure fișe ordonate cu instrucțiuni simple și câteva imagini explicative 

-Scrie cerințele cu o culoare diferită 

-Permită elevului să scrie răspunsurile pe o foaie separată pentru a se putea concentra pe răspunsuri și nu pe cum să le încadreze într-un spațiu mic 

-Folosească marker evidențiator sau bandă adezivă colorată pentru a atrage atenția asupra informațiilor importante de pe foaia de lucru 

-Deseneze margini negre, îngroșate în jurul problemelor de matematică pentru a ajuta elevul să se concentreze pe rând, pe fiecare cerință 

-Spațierea clară a cuvintelor și a problemelor pe pagină 

-Ceară răspunsuri verbale, în locul celor scrise 

Elevii pot să: 

 -Folosească o riglă pentru a-i ajuta să urmărească rândurile atunci când citesc 

-Folosească audiobook-uri sau să înregistreze cursurile 

-Reducă distragerea vizuală prin îndoirea paginilor sau prin folosirea altor foi pentru a acoperi părți din pagină 

-Folosească un marker pentru a evidenția informații atunci când citesc  

­­ 

Metode de adaptare la clasă pentru elevii cu capacitate redusă de procesare

Capacitatea redusă de procesare poate să nu genereze nevoia de adaptări în sala de clasă.
 
Pentru procesul de învățare în clasă: 

-Verificați periodic elevul pentru a vă asigura că a înțeles lecția 

-Folosiți un semnal pentru a-l face pe elev să redevină atent atunci când își pierde concentrarea 

-Încurajați participarea la clasă a elevului prin acordarea unui timp mai mare de a răspunde întrebărilor 

-Încurajați elevul să ceară clarificări în privat, dacă are rețineri în a pune întrebări în timpul orelor 

 

În privința materialelor: 

-Puneți la dispoziție cerințe scrise într-un limbaj accesibil și citiți încet atunci când oferiți instrucțiuni 

-Folosiți grafice și alte materiale vizuale și explicați cu voce tare ce înseamnă 

-Puneți la dispoziție un rezumat al lecțiilor pentru elevii care nu pot scrie suficient de repede sau care au deficiențe în ceea ce privește atenția distributivă 

-Oferiți elevului un set suplimentar de manuale pentru a le păstra acasă în cazul în care se întmplă des să își uite cărțile la școală sau acasă 

-Folosiți suport audio pentru manuale dacă îi este de ajutor elevului să vadă și să audă cuvintele în același timp 

 

 Organizare și time management 

-Creați obiceiuri zilnice în clasă și respectați-le 

-Separați sarcini mari de lucru în cerințe mai mici și cu mai multe termene limită 

-Arătați cum ar trebui să arate un proiect înainte ca elevul să se apuce de lucru 

-Stabiliți și date clare de începrea unu proiect (a unei sarcini de lucru), nu numai termenul limită de predare 

 -Puneți la dispoziție un barem cu detalii despre notarea proiectului 

-Găsiți modalități de a motiva studentul să ducă la bun sfârșit proiecte mari 

 

Pentru lucrul în clasă și testări 

Profesorul poate să: 

-Reducă nevoia scrisului de mână (cerințe de tipul ”completeaza spatiile libere” sau permiterea folosirii unui calculator) 

-Folosească și alte metode (în afara fișelor de lucru) pentru a consolida cunoștințele noi 

-Scurteze cerințe repetitive 

-Limiteze timpul petrecut pentru teme și să permită părinților să semneze părțile neterminate 

-Ofere și alte opțiuni elevului de a arăta ce a învățat, în afară de temele scrise 

-Pună la dispoziție elevului un spațiu liniștit pentru ca acesta să poată citi cu voce tare cerințele testelor, fără a deranja alți colegi 

-Ofere mai mult timp de rezolvare a testelor 

-Ofere elevului o șansă de a-și îmbunătăți notele prin a-i permite să corecteze răspunsurile la întrebări și a explica cumși de ce le-a corectat. 

 -Noteze munca elevului bazându-se pe informațiile pe care acestea le stăpânește 

Elevul poate să: 

-Reducă distragerile prin folosirea unor bucăți de hârtie pentru a acoperi întrebări de pe pagină 

-Folosească un marker evidențiator sau bandă adezivă colorată pentru a rămâne concentrat și a putea fi un cititor activ 

-Asculte varianta audio în loc să /în timp ce citește 

 

 

Metode de adaptare la clasă pentru elevii nonverbali  

Copiii nonverbali au nevoie să fie învățați abilități sociale, precum interpretarea limbajului corpului. De asemenea, ei pot avea dificultăți atunci când iau contact cu concepte abstracte sau apar schimbări în rutina lor. Acestea sunt câteva modalități prin care profesorii pot ajuta. 
 
În privința mediului din clasă 

-Creați obiceiuri zilnice și respectați-le 

-Scrieți orarul pe tablă 

-Oferiți mai multe indicii verbale înainte de a face trecerea de la un subiect la altul 

-Alegeți cu atenție un coleg care îl poate ajuta să clarifice trecerea de la un subiect la altul  

-Oferiți-i elevului suficient timp să examineze și să se pregătească pentru activități ca proiecte de grup, excursii sau alte schimbări în rutina sa 

-Permiteți-i elevului să își aleagă locul în clasă. Mulți copii nonverbali preferă să stea departe de locuri aglomerate sau alte distrageri vizuale, precum ferestre sau uși. 

 

În privința modalităților de predare 

-Folosiți un limbaj simplu și clar. Evitați folosirea figurilor de stil dacă acestea nu reprezintă o parte din lecție 

-Explicați glumele sau folosirea sarcasmului, precum și cuvinte care au mai multe înțelesuri 

-Revizuiți informațiile anterioare înainte de a prezenta concepte noi 

-Prezentați o imagine de ansamblu a lecției înainte să o predați. Indicați clar obiectivul lecției. Acest tip de introducere ajută elevul să se pregătească pentru a învăța 

-Descompuneți un proiect mare în pași mai mici. Asigurați-vă că elevul înțelege obiectivul general și cum părțile se potrivesc. 

-În cazul în care trebuie să citească un text complex, scrieți notițe pe margine pentru a ajuta elevul să se concentreze pe detaliile esențiale, sau cereți-i elevului să selecteze ideile principale 

-Puneți la dispoziție cerințe scrise și vorbiți rar atunci când oferiți instrucțiuni. Nu presupuneți că elevul poate deduce din intrucțiunile oferite în trecut. 

 

În privința materialelor 

-Puneți la dispoziție elevilor care au ore în săli de curs diferite un bilet cu orarul. Acesta este de folos mai ales la începutul anului 

-Puneți la dispoziție elevului o copie a notițelor dumneavoastră sau pregătiți notițe pentru a fi completate în timpul orei 

-Oferiți elevului un set suplimentar de manuale pe care să le păstreze acasă, pentru a face mai ușoară tranziția de la școală către casă.Activitatea la clasă și testele 

-Scurtați exercițiile pentru a evita ca elevul să se simtă copleșit. 

-Evitați copierea inutilă a informațiilor de pe tablă 

-Oferiți mai mult timp pentru rezolvarea testelor. O cameră liniștită fără distrageri poate ajuta. 

-Adaptați fișele de lucru astfel încât să reduceți scrisul de mână. (întrebări ”încercuiți răspunsul” sau ”completează spațiile libere”) 

 

În ceea ce privește comportamentul 

-Fiți atenți la semne de frustrare care pot duce la o cădere nervoasă 

-Creați o ”zonă liniștită” la școală unde elevul poate merge să se adune și să se relaxeze 

-Învățați-l reguli sociale, cum ar fi cât de aproape să se poziționeze față de o persoană într-o discuție 

-Utilizați solicitări blânde pentru a arăta semnificația limbajului corpului   

 

 

Metode de adaptare la clasă pentru elevii cu ADHD 

­­În privința procesului de învățare în clasă 

-Așezați elevul aproape de profesor și departe de ferestre sau uși 

-Măriți spațiul dintre bănci 

-Poziționați-vă aproape de elev atunci când predați 

-Puneți la dispoziție suporturi pentru picioare, perne pentru scaune sau o extensie a picioarelor scaunelor pentru a satisface nevoia de mișcare a elevului și a-i îmbunătăți capacitatea de concentrare 

-Oferiți atât instrucțiuni scrise, cât și cu voce tare 

-Folosiți fotografii și grafice 

-Desemnați un coleg care să-l ajute pe elev să ia notițe 

-Oferiți-i elevului rezumatul lecției 

-Verificați elevul pentru a vă asigura că a înțeles lecția 

-Folosiți intrucțiuni clare și simple

-Creați un ”semnal” pentru a atrage atenția elevului (poate reprezenta o foaie colorată pe bancă sau atingerea elevului pe umăr)  

 

În privința organizării 

-Folosiți caiete de exerciții 

-Puneți la dispoziție un set suplimentar de manuale pe care elevul să îl păstreze acasă 

-Puneți la dispoziție dosare și diverse recipiente pentru a-l ajuta să își păstreze banca ordonată 

-Colorați diferit materialele pentru fiecare materie 

-Oferiți un orar scris pentru programul zilnic 

 

În ceea ce privește activitatea la clasă și testările 

-Oferiți fișe de lucru cu mai puține întrebări și probleme 

-Oferiți frecvent teste scurte, în locul testelor mai ample care cuprind un întreg capitol 

-Puneți la dispoziție un loc liniștit și timp în plus în timpul testelor 

-Permiteți elevului să răspundă la întrebări cu voce tare sau să completeze spațiile lipsă 

-Permiteți procesarea textelor pe calculator 

-Acordați punte pentru rezolvarea unui exercițiu/proiect, în loc să penalizați exercițiile rezolvate doar parțial sau predarea unui proiect după termenul limită 

-Descompuneți cerințele mai mari 

-Nu acordați note pentru aspectul lucrărilor 

 

În ceea ce privește comportamentul 

-Folosiți un ”plan de comportament” cu un sistem de recompensare 

-Lăudați comportamentul adecvat. Ignorați altfel de comportamente, atâta timp cât acestea nu sunt distructive 

-Discutați despre problemele comportamentale în privat 

-Monitorizați frustrarea. Observați elevul pentru a-i înțelege starea.  

 

 

Metode de adaptare la clasă pentru elevii cu deficiențe de auz 

­­ Deficiențele de auz pot cauza dificultăți copiilor în a înțelege ce aud, ceea ce poate dăuna funcționării și învățării lor în clasă. Acestea sunt câteva exemple de modalități de adaptare pe care profesorii le pot folosi pentru a ajuta elevii cu deficiențe de auz.
 
În privința procesului de învățare în clasă 

-Repetați sau reformulați informațiile esențiale pe parcursul lecției 

-Așezați elevul aproape de profesor și departe de ferestre și uși 

-Vorbiți clar și rar atunci când prezentați informații 

-Stabiliți un semnal care să atenționeze elevul atunci când se discută despre o informație importantă 

-Permiteți-i studentului să folosească un dispozitiv de ascultare care să îi permită să audă mai clar vocea profesorului 

-Folosiți instrumente vizuale, precum o tablă sau un computer pentru a completa lecțiile orale 

-Folosiți imagini și gesturi pentru a stimulta înțelegerea elevului 

 

În privința activității la clasă și a testărilor 

-Puneți la dispoziție o zonă liniștită pentru cerințele care necesită lucrul independent 

-Nu penalizați elevul pentru greșeli de scriere 

-Desemnați un coleg care să îi ofere notițele 

-Oferiți-i studentului oportunități de a-și demonstra și folosi punctele forte în timpul orelor 

-Oferiți timp în plus de lucru în timpul testărilor 

-Descompuneți testele și/sau instrucțiunile în cerințe scrise, scurte. 

 

În privința pregătirii orelor 

-Oferiți elevului materiale pentru a citi și a deveni familiar cu materia, înainte de a fi predată la clasă 

-Puneți la dispoziție o listă cu termeni și concepte cheie pentru lecțiile următoare 

-Puneți la dispoziție instrucțiuni scrise pentru temă și o listă de teme pentru întreaga săptămână 

 

 

 

 

­­ Metode de adaptare la clasă pentru elevii cu discalculie

 Discalculia reprezintă o perturbare în învățarea calculului la copii.
 
În privința procesului de învățare în clasă

- Recapitulați ceea ce a învățat deja elevul înainte să predați noi concepte 

- Permiteți elevilor să vorbească despre cum să rezolve probleme 

- Permiteți-i elevului să facă diagrame, să deseneze scheme pentru a rezolva problemele 

- Folosiți hârtie milimetrică ca să ajute la alinierea numerelor și problemelor 

- Dați elevului o listă de formule de matematică predate la clasă 

- Folosiți materiale auxiliare precum monede, cuburi și puzzle-uri 

 

În ceea ce privește temele

- Creați fișe de lucru separate pentru probleme exprimate în cuvinte și probleme exprimate în numere 

- Subliniați sau încercuiți cuvinte cheie în problemele exprimate în cuvinte 

 
În privința activității la clasă și a testărilor

- Acordați timp în plus pentru rezolvarea testelor 

- Folosiți o diagramă cu teoreme și tabele de înmulțire 

- Permiteți-i elevului să folosească un calculator când nu este testat pentru doar calculul propriu-zis al operațiilor matematice 

- Acordați mai mult spațiu să scrie problemele și soluțiile 

- Împărțiți fișele de lucru în secțiuni 

- Folosiți obiecte precum cuburi și ale instrumente de numărare pentru a preda idei matematice

- Verificați deseori să vedeți dacă elevul a înțeles ce trebuie să facă

 

 

Metode de adaptare la clasă pentru elevii cu disgrafie 

Disgrafia reprezintă o perturbare patologică a scrisului, care se deformează, devenind neciteț.
 
În privința ritmului de scriere

- Acordați elevului mai mult timp pentru a-și lua notițe, a copia materiale și a da teste 

- Puneți la dispoziție copii printate cu notițele de la clasă 

- Permiteți elevului să înregistreze câteva ore la clasă sau să folosească un laptop pentru a scrie 

- Permiteți să înceapă să scrie proiecte și teme mai devreme 

- Dați-le fișele de lucru/testare etc cu numele, data, titlul etc deja completate 

 
În privința conținutului pe care elevul trebuie să îl scrie 

- Puneți la dispoziție un plan al lecției pentru a lua notițe 

- Cereți pe cineva care să scrie ceea ce dictează elevul la teste sau exerciții 

- Acordați note pe baza a ceea ce știe elevul, nu pe ortografie sau rostire pe litere 

- Oferiți fișe, astfel încât să nu aiba de copiat mult de pe tablă 

 
În ceea ce privește activitățile dificile 

- Dați exemple din exercițiile deja făcute 

- Ajutați elevul să abordeze exercițiile pas cu pas 

- Ajutați elevul să folosească rubrici și explicați cum este notat fiecare pas 

- Permiteți elevului să folosească un program de corectat erori de scriere 

 

În privința procesului propriu-zis de scriere 

- Permiteți elevului să aleagă între scrisul cu litere de mână sau de tipar 

- Puneți elevul să încerce tipuri diferite de creioane sau pixuri pentru a vedea care i se potrivește mai bine 

- Puneți elevul să folosească hârtie milimetrică sau liniată într-o parte pentru a alinia problemele de matematică 

- Puneți la dispoziție hârtie cu linii evidențiate sau colorate diferit pentru a ajuta la formarea adecvată a  literelor în spațiu 

­­­­­­­­­­

 

Să vorbim despre dizabilitate – un ghid de discuție cu elevii

Educația incluzivă, non-discriminarea sau egalitatea de șanse pentru persoanele cu dizabilități sunt niște concepte străine multor persoane, mai ales dacă nu au avut ocazia să cunoască copii cu dizabilități și nu sunt familiarizați cu problemele lor. E mult mai ușor să-ți formezi idei discriminatorii și intolerante  de la distanță. De aceea e important să discutăm și să educăm cât mai multe persoane pe acest subiect – iar asta încă din băncile școlii! 

Vă prezentăm un scurt ghid pentru o discuție cu elevii pe tema incluziunii copiilor cu dizabilități și a non-discriminării, potrivită pentru o oră de dirigenție, de educație civică sau ca activitate extrașcolară.

1. Ce este dizabilitatea? 

Poți începe discuția cu această întrebare, ca să afli ce știu elevii tăi despre subiect. Roagă-i să explice în propriile cuvinte și să ofere câteva exemple de dizabilități. Explică-le apoi că există  mai multe tipuri de dizabilități, atât fizice, cât și psihice. Trebuie să știe că nu este mereu evident când o persoană are o dizabilitate. Comportamente care nouă ni se par ”ciudate” sau ”nepotrivite” se pot datora unei dizabilități. 

Exercițiu: Alege 4 elevi și pregătește-ți un scurt paragraf de citit. Unul din elevi va trebui să se concentreze pe paragraful pe care i-l citești. În același timp însă,  un alt elev va vorbi foarte tare lângă el,  un al doilea elev va râcâi un carton foarte aproape de ureachea lui, iar un al treilea elev îl va atinge în continuu pe cap și pe umeri. 

Explicație: Copiii cu autism sunt adesea deranjați de lucruri pe care majoritatea oamenilor nu le observă: sunt extrem de sensibili la zgomot, la mișcări sau chiar la sunete de fundal pe care noi le ignorăm cu ușurință. Uneori, când încearcă să facă față acestor sunete, încep să se legene, să geamă, să vorbească tare sau chiar să țipe. De multe ori au tendința să fugă sau să se ascundă.

2. Cum ne purtăm cu persoanele cu dizabilități?

Explică-le elevilor că nu trebuie să evite contactul cu o persoană cu dizabilități pentru că se simt stânjeniți sau nesiguri. Este absolut în regulă să le implice în activitățile sau discuțiile lor și să se poarte cum s-ar purta cu oricine altcineva. 

Puteți viziona la alegere unul din clipurile de mai jos: 

Ce să nu le spui persoanelor cu paralizie cerebrală (4:44 minute) 

Ce să nu le spui persoanelor nevăzătoare (5:00 minute) 

Ce să nu le spui persoanelor cu sindrom Down (4:44 minute) 

Ce să nu le spui persoanelor cu autism (4:30 minute) 

Ce să nu le spui persoanelor cu desfigurare facială (4:08)

3. Ce este discriminarea? 

Chiar daca nu le vedem pe stradă, în școli sau în filme, persoanele cu dizabilități există. În 1 din 45 de familii din Romania traieste un copil cu nevoi speciale. Unul din principalele motive pentru care nu îi vedem este ca aceștia sunt marginalizați si nu le sunt oferite condițiile necesare pentru a veni la școală sau a participa la activități obișnuite pentru noi (în cazul persoanelor în scaun cu rotile, de exemplu, bordurile foarte mari și scările pot fi o adevărată piedică!). 

Există chiar cazuri de abuzuri vădite prin care se ignoră dreptul la educație al copilului. Uneori, copiii pur și simplu nu sunt primiți în clasă. Alteori sunt primiți, însă părinții și profesorii se coalizează împotriva lor pentru a-i intimda sau colegii de clasă îi hărțuiesc. Există și situații în care copiii au acces în școală, însă nu li se oferă adaptările necesare pentru a putea învăța ca ceilalți elevi. 

Pentru ca elevii cu nevoi speciale să poată beneficia pe deplin de dreptul lor la educație, e necesar să li se ofere condiții adaptate nevoilor proprii. Imaginați-vă că sunteți la un maraton, la care toată lumea pornește de la linia de start. În cazul copiilor cu dizabilități, maratonul începe cu 100m înainte de această linie. Astfel, ei au nevoie de măsuri care să le ofere șanse egale. Dacă îi marginalizăm și nu îi primim printre noi, le facem situația cu atât mai dificilă! Le puteți vorbi elevilor despre un caz concret de discriminare împotriva copiilor cu dizabilități. Găsiți cazuri pe site-ul cedcd.ro. 

Puteți încerca în clasă exercițiile de mai jos, pentru a le arăta elevilor câteva din dificultățile cu care s-ar putea confrunta un coleg cu nevoi speciale:

  • Dislexia 

Există multe tulburări de învățare, una din ele fiind dislexia. Copiii cu dislexia se luptă uneori cu ceea ce le transmite creierul lor. Cere-le elevilor tăi să se uite la cuvintele scrise mai jos și să spună cu voce tare culorile în care sunt scrise, nu să citească cuvintele în sine.

În acest caz, creierul știe ce este de făcut, dar ne transmite un mesaj inițial greșit. De aceea facem un efort mai mare când încercăm să numim corect culorile. O astfel de problemă poate întâmpina un copil cu dislexie.

Iată un alt exemplu. Puteți citi propoziția următoare corect și rapid? 

Cipoii uc sidlexie vînață ăs ticească inpr cedodicafirea tuneselor ec rofmează nu vâcunt.

  • Dizabilități care îngreunează comunicarea 

Pentru a ne face o idee despre dificultățile pe care le au copiii care nu pot vorbi, scrie pe o foaie de hârtie o propoziție simplă. De exemplu: Hai să mergem sâmbătă la cinema! Arată propoziția unui elev, care va trebui să comunice mesajul colegilor săi, fără să îl scrie. Puteți întreba apoi de ce a fost atât de greu să comunice mesajul și ce l-ar fi putut ajuta pe elev să transmită mai bine propoziția. Ce condiții ar trebui să existe la școală pentru ca un copil care nu poate vorbi să se poată exprima și să participe la ore?

*Exerciții adaptate după materialul Disability Awareness Packet