Seminariile VINO CU NOI! - Educăm fiecare copil!

Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități (CEDCD), în parteneriat cu numeroase organizații de părinți, organizează Seminarul de Educație Incluzivă – ”Educăm fiecare copil”, în mai multe județeale țării, începând cu data de 14 septembrie 2018.

Seminarul se adresează deopotrivă părinților de copii cu dizabilități, profesorilor și profesioniștilor în domeniu și urmărește promovarea unor competențe de bază în ceea ce privește educația incluzivă (tranziția de la școala tradițională la școala incluzivă, managementul clasei incluzive, elemente de psiho-pedagogie incluzivă), o serie de aspecte juridice privind dreptul la educație incluzivă al copiilor cu dizabilități și rolul părinților, al profesorilor și al comunității în crearea unui mediu primitor de dezvoltare a copiilor.

La finalul seminarului, participanților le vor fi eliberate adeverințe de participare cu menționarea ariilor tematice abordate.

Principalele subiecte abordate vor fi:

  • Managementul Educației Incluzive și Elemente de Psiho-pedagoie Incluzivă
  • Împreună suntem o comunitate incluzivă – rolul părinților și al profesorilor
  • Aspecte juridice privind dreptul la educație incluzivă al copiilor cu dizabilități


CEDCD este inregistrat in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub numarul 28411/2013. Utilizarea datelor se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor GDPR, cu destinația eliberării de certificate și adeverințe de participare.